כבר לא מדגם: חוק העיצובים החדש נכנס לתוקף

07.08.2018

החוק החדש, שנכנס לתוקף היום 7.8.18, יחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים המיושנת משנת 1924, וצפוי לחולל מהפכה של ממש בעולם העיצוב התעשייתי. עיצוב רשום (לשעבר “מדגם”), מקנה לבעליו זכות שימוש בלעדית במראה החזותי של מוצר, ובכלל זה מתאר המוצר, צורתו, שאר המרכיבים האסתטיים הכלולים בעיצוב המוצר ולעיתים אף צבעו, המרקם או החומר ממנו הוא עשוי. החוק החדש מבסס את זכותו של בעל העיצוב, מקים זכות לפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ₪ בגין הפרתה ואף מעניק, בנסיבות מסוימות, הגנה משפטית לבעלים של עיצוב שאינו רשום – שבעבר נאלצו לתבוע מפרים על בסיס עילת ‘עשיית עושר’ ועוולת גניבת העין.

השינויים העיקריים של חוק העיצובים:

  1. הארכת תקופת ההגנה לעיצובים רשומים מ-15 שנים ל-25 שנים.
  2. הגנה בת 3 שנים לעיצובים שאינם רשומים. מדובר בבשורה של ממש למעצבים בתחומים המושפעים מטרנדים המשתנים במהירות.
  3. הצטרפות בקרוב להסכם האג (The Hague System for the International Registration of Industrial Designs) שיאפשר רישום בינלאומי של עיצובים בבקשה אחת בכל המדינות החברות בהסכם;
  4. אפשרות לרשום עיצוב שפורסם בפומבי (על בסיס מידע שמקורו בבעליו) בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה בישראל (“תקופת חסד”);
  5. אפשרות להיעזר ברשויות המכס לצורך אכיפת עיצובים רשומים;
  6. פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ₪ בהפרת עיצוב.

החוק קובע מבחן כשירות כפול לבחינת עיצובים הראויים להגנה: על עיצוב להיות חדש ובעל אופי ייחודי. דרישת החידוש הינה גלובלית ועל כן כל פרסום של העיצוב, בין אם בישראל או בעולם, ישלול הגנה ממנו. עוד לפי החוק, אופי ייחודי של העיצוב ייבחן באופן סובייקטיבי ועל פי עיניו של “משתמש מיודע”, קרי בעיניו של אדם בעל ידע בתחום העיצוב הספציפי.

News & publications:
More Newsletters: