כיצד משתקף תחום עריכה הפטנטים בתקופה של מיתון ואי ודאות?

עליות הריבית, הירידות בשוקי ההון והאינפלציה עשויות להוביל לתקופה של מיתון בכלכלות העולם. מהם הצעדים הנדרשים מצד החברות בכל הנוגע לקניין רוחני בתקופה הקרובה? ד"ר גל ארליך, ראש קבוצת ארליך...