האתגרים המרכזיים של תחום הבשר המתורבת, והחלק המהותי שלו במאבק מול המחסור העתידי במזון

הבשר המתורבת לבדו לא מסוגל לעמוד בביקוש המזנק לבשר ברחבי העולם, אך הוא צפוי להוות פתרון חיוני למחסור העתידי במזון ברחבי העולם. מהם האתגרים של תחום הבשר המתורבת בדרך להפוך...