ארה”ב: הצעת חוק חדשה עשויה להפוך את AIA ואליס

23.08.2018

חברי קונגרס רפובליקנים הציגו לאחרונה הצעת חוק חדשה לתיקון חוק הפטנטים האמריקאי (H.R6464, המכונה גם ” Restoring America’s Leadership in Innovation Act”). הצעת החוק עשויה לשנות את היקף ההגנה המוענקת על ידי פטנטים בארה”ב, ואף לבטל שינויים רבים שבוצעו על ידי חוק AIA (Leahy-Smith America Invents Act) משנת 2012  של ממשל אובמה והחלטות בית המשפט העליון האמריקאי.

מטרתה העיקרית המוצהרת של הצעת החוק החדשה (שעלתה לסדר היום ב-28.6.2018) היא לקדם את הנהגתה של ארצות הברית בזירת החדשנות העולמית על ידי הקמת מערכת פטנטים איתנה, המגנה בין היתר על זכותם של הממציאים להחזיק ולאכוף זכויות קנייניות באמצאות ובתגליות. לפי הצעת החוק, חוק Leahy-Smith America invents משנת 2012 וכמה החלטות של בית המשפט העליון האמריקאי “פגעו בהתקדמות המדע והאומנות השימושית על ידי שחיקת כוחה וערכה של מערכת הפטנטים האמריקאית (סעיף 2(2)) וכי על הפטנט האמריקני “להבטיח זכות קניין פרטית לממציא” (סעיף 2(4)).

אחד השינויים הבולטים בהצעת החוק הוא סף חדש של כשירות לפטנט על אמצאות מסוימות, בהתאם למגמת צמצום הכשירות בעקבות פסקי דין של בית המשפט העליון האמריקאי מהשנים האחרונות, כגון Alice Corp. v. CLS Bank International ו- Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 35 U.S.C. § 101, המסדיר את סף הכשירות לקבלת פטנט, ולהוסיף לו אמצאות “הקיימות בטבע באופן עצמאי וקודם לכל פעילות אנושית” או אמצאה הקיימת “אך ורק במוח האנושי”.

הוספת המילים “פעילות אנושית” לסעיף הכשירות נועדה להתייחס ספציפית לשיטות רפואיות כנושא להגנה פטנטית בעקבות ההחלטה בעניין Mayo, שם פסק בית המשפט העליון האמריקאי כי שיטת אבחון למדידת מטבוליטים עבור קביעת מינוני תרופות אינה אמצאה הראויה להגנת פטנט. הוספת הביטוי “אמצאה הקיימת רק במוח האנושי” הוא ללא ספק תגובת המחוקק לפסק הדין בעניין Alice, בו קבע בית המשפט העליון האמריקאי כי מערכת מחשב לעסקאות פיננסיות תוך שימוש במתווך אינה ראויה להגנת פטנט. על פי פסק הדין, אמצאה שעיקרה תוכנת מחשב לעסקאות פיננסיות הינה בגדר “רעיון מופשט” שאינו זכאי להגנה. אשר על כן, נדמה שהתיקון המבוקש לסעיף הכשירות למתן פטנט יהפוך את החלטות בית המשפט העליון הללו ויאפשר הגנה פטנטית לשיטות רפואיות ואמצאות הקשורות בתוכנה.

הצעת החוק אף מבקשת להחזיר את ארה”ב חזרה לשיטת “הראשון להמציא” (first-to-invent), מה שיגרום לארה”ב להיות המדינה היחידה בעולם המשתמשת במערכת עדיפות זו בעת ברישום פטנטים. כזכור, אחד מהשינויים המשמעותיים ביותר של AIA היה החלפת מערכת הפטנטים האמריקאית מ-“ראשון להמציא” ל-“ראשון להגיש” (first-to-file). שינוי משמעותי נוסף הוא ביטול בית הדין לפטנטים (PTAB), מוסד שהוקם על ידי AIA שמטרתו לדון באתגרים חדשים בדיני פטנטים. הביטול יגרור אף את ביטולם של ההליכים המתקיימים בבית הדין (inter partes review (IPR) ו- post-grant review (PGR)).

נדמה שהצעת החוק עשויה לשנות את כללי המשחק במערכת הפטנטים האמריקאית, אם תעבור בקונגרס. הצעת החוק נוגעת באופן ישיר בכמה מהסוגיות המשמעותיות ביותר והשינויים האחרונים בתחום הפטנטים בארה”ב, ובמיוחד בכל הקשור לאמצאות בתחום התוכנה. שיטות לביצוע עסקים ואמצאות מתחום התוכנה מהוות מוקד עניין עיקרי בתחום הפטנטים העולמי בשנים האחרונות, במיוחד אחרי פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי בעניין Alice.

חברות ישראליות רבות יושפעו משינויים אלה ויהיה עליהן לשקול מחדש את אסטרטגיית ה – IP שלהם בכל הנוגע לרישום פטנטים בארה”ב. לכן מומלץ להתעדכן באופן שוטף בהליכי החקיקה האמריקאיים לאור השינויים הצפויים, לא רק בגלל ההתרחבות הצפויה של אמצאות הכשירות לפטנט, אלא גם בעקבות השינויים הצפויים בשיטת העדיפות חזרה ל-“ראשון להמציא”.

News & publications:
More Newsletters: